המודל הלוגי: כלי ניהול רב עוצמה בתקופות של שינוי

המודל הלוגי הוא כלי ניהול רב עוצמה שעוזר להתמקד ולנווט ביעילות ובהצלחה גם בתנאים של חוסר יציבות, מורכבות ואי ודאות.